ลงทะเบียนคนไทยในโมซัมบิกกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

ลงทะเบียนคนไทยในโมซัมบิกกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2565

| 2,260 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในโมซัมบิกลงทะเบียนคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับข่าวสารสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงการติดต่อประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/C42x7QtioAZu9HjB8

ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จะถือเป็นความลับ และจะใช้เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น เช่น เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเหลือท่านได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารสำคัญจากสถานทูต ณ กรุงมาปูโตได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์สถานทูตฯ https://maputo.thaiembassy.org/
2. Facebook สถานทูตฯ https://www.facebook.com/RTEMaputo/
3. กลุ่มไลน์สถานทูตฯ กับชุมชนไทย
3.1 กลุ่ม Thai Community MZ https://line.me/ti/g/C39r3QGjrf
3.2 กลุ่ม สถานทูตไทย กรุงมาปูโต & คนไทยมนเตเปซ https://line.me/ti/g/JBbuczx8Oq

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง