สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กรุณาแจ้งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป 

ข่าวสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
สถานทูตลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสประจำกรุงมาปูโต (Le groupe des ambassadeurs francophones - GAF)
ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
บริการด้านกงสุลดูทั้งหมด
มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

28 เม.ย. 2565

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

31 มี.ค. 2565

หนังสือเดินทาง (e-Passport)

29 ส.ค. 2563

หนังสือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

29 ส.ค. 2563

งานนิติกรณ์และการรับรองเอกสาร

29 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด