มาตรการการเดินทางเข้าโมซัมบิก

มาตรการการเดินทางเข้าโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 1,132 view

สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าโมซัมบิก ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าโมซัมบิก โดยสามารถขอรับการตรวจลงตราได้จาก 
1. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย 
- สามารถยื่นคำขอวีซ่าได้ 2 ประเภท คือ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) และ วีซ่าเยี่ยมเยียน (Visitor Visa) โดยวีซ่าที่ได้รับจะเป็นวีซ่าประเภทใช้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง (Single Entry) และพำพักในโมซัมบิกได้ไม่เกิน 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา 2,500-3,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ http://www.consulatemozambiquethailand.org/ หรือ คลิกที่นี่

2. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิก ณ กรุงจาการ์ตา
- สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเภททั้งวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) วีซ่าทำงาน (Working Visa) และวีซ่าพำนักระยะยาว (ฺResidence Visa) 
- วีซ่ามีทั้งประเภทใช้ได้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง และหลายครั้ง (Multiple Entry) โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้ 30-90 วัน (ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า)
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.embamoc-indonesia.com/visa-services 
 
*ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน 


มาตรการเดินทางเข้าโมซัมบิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โมซัมบิกได้ประกาศการสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 ใน มซบ. (The end of the “state of public calamity”) โดยได้ลดระดับการควบคุมโรคโควิด-19 ในระดับที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency) แทน โดยมีมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ทีสำคัญ ดังนี้ 

1. มาตรการในการเดินทางเข้าโมซัมบิก 
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ผู้เดินทางเข้าโมซัมบิกสามารถเลือกแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือ ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (negative) อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงโมซัมบิก อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเดินทางเข้าโมซัมบิก ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงเอกสารทั้งสองประเภท 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางการของโมซัมบิกเพื่อใช้ในการอ้างอิงได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างของบทความนี้ 

สำหรับการเดินทางเข้าโมซัมบิกผ่านประเทศเอธิโอเปีย สามารถตรวจสอบข้อมูลมารตรการเข้าออกเอธิโอเปียได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี หรือ คลิกที่นี่

2. มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญ 
2.1 ไม่มีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 
2.2 มาตรการเกี่ยวกับการสวมใส่หน้ากากอนามัย  
      2.2.1 ยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด แต่ยังคงแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยในขนส่งมวลชน
      2.2.2 บุคคลที่มีอาการระบบทางเดินหายใจที่บ่งชี้ถึงโรคโควิด-19 ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
      2.2.3 ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัติการ ร้านขายยา บ้านพักคนชรา และภายในห้องโดยสารเครื่องบิน

3. มาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
3.1 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องแยกกักตนเอง (self-isolation) เป็นเวลา 7 วัน
3.2 
ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักกันตัว


เมื่อเดินทางเข้าโมซัมบิกแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแนะนำให้ทุกท่านลงทะเบียนคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารสำคัญ และการติดต่อประสานงานในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

* * * * * * *

เอกสารประกอบ

BR_75_I_SERIE_2022.pdf