สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (Maputo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต


(Maputo)

ที่ตั้ง

Avenida Julius Nyerere Nr.4317 Maputo, Mozambique

เบอร์ติดต่อ

+258 21 483 961 , +258 87 788 9906 VOIP 523103

อีเมล

thaiembassy.mpm@mfa.mail.go.th

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวภิญญดา ไรนิเกอร์
(MISS PINYADA REINIGER)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐผล
(MISS SHAYANID PRASERTPOL)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวพจนา คำนิ่มนวล
(MISS PHOTCHANA KHAMNIMNUAN)