สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (Maputo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต


(Maputo)

ที่ตั้ง

Avenida Julius Nyerere Nr.4317 Maputo, Mozambique

เบอร์ติดต่อ

+258 21 483 961 , +258 87 788 9906 VOIP 523103

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ
(MR. SORADJAK PURANASAMRIDDHI)

Counsellor
(Counsellor)

- นายรัฐนันท์ วิชัยดิษฐ
(MR. RATHANAND VICHAIDIT)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวชนัญธิญา เตมหิวงศ์
(MISS CHANANTIYA TEMAHIVONG)

- นางสาวพนัชกร สีหานามสุข
(MISS PHANATCHAKON SIHANAMSUK)