มาตรการการเดินทางเข้าโมซัมบิก

มาตรการการเดินทางเข้าโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 410 view

สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าโมซัมบิก ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าโมซัมบิก โดยสามารถขอรับการตรวจลงตราได้จาก 
1. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย 
- สามารถยื่นคำขอวีซ่าได้ 2 ประเภท คือ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) และ วีซ่าเยี่ยมเยียน (Visitor Visa) โดยวีซ่าที่ได้รับจะเป็นวีซ่าประเภทใช้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง (Single Entry) และพำพักในโมซัมบิกได้ไม่เกิน 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา 2,500-3,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ http://www.consulatemozambiquethailand.org/ หรือ คลิกที่นี่

2. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิก ณ กรุงจาการ์ตา
- สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเภททั้งวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) วีซ่าทำงาน (Working Visa) และวีซ่าพำนักระยะยาว (ฺResidence Visa) 
- วีซ่ามีทั้งประเภทใช้ได้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง และหลายครั้ง (Multiple Entry) โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้ 30-90 วัน (ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า)
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.embamoc-indonesia.com/visa-services 
 
*ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน 


มาตรการเดินทางเข้าโมซัมบิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โมซัมบิกได้ประกาศการสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 ใน มซบ. (The end of the “state of public calamity”) โดยได้ลดระดับการควบคุมโรคโควิด-19 ในระดับที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency) แทน โดยมีมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ทีสำคัญ ดังนี้ 

1. มาตรการในการเดินทางเข้าโมซัมบิก 
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ผู้เดินทางเข้าโมซัมบิกสามารถเลือกแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน หรือ ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่มีผลเป็นลบ (negative) อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงโมซัมบิก อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเดินทางเข้าโมซัมบิก ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงเอกสารทั้งสองประเภท 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางการของโมซัมบิกเพื่อใช้ในการอ้างอิงได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่างของบทความนี้ 

สำหรับการเดินทางเข้าโมซัมบิกผ่านประเทศเอธิโอเปีย สามารถตรวจสอบข้อมูลมารตรการเข้าออกได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี หรือ คลิกที่นี่

2. มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญ 
2.1 ไม่มีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 
2.2 
ผ่อนคลายมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยในที่สถานที่เปิด (ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หากมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ social distancing) แต่ยังคงบังคับให้มีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดในสถานที่ปิด
2.3 เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี 
ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
2.4 
เปิดชายหาดตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.00 น. โดยไม่อนุญาตให้ขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนชายหาย และไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวกันบนชายหาดอย่างหนาแน่น
2.5 
อนุญาตให้ร้านอาหารและบาร์เปิดให้บริการได้ถึง 23.00 น.
2.6 
อนุญาตให้จัดการแสดงที่มีผู้ชมไม่เกิน 500 คน สำหรับการแสดงในร่ม และ 1,000 คน สำหรับการแสดงกลางแจ้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสถานที่
2.7 
อนุญาตให้จัดกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา การประชุม และมหกรรมระดับชาติที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน สำหรับการจัดงานในร่ม และ 1,000 คน สำหรับการจัดงานกลางแจ้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุของสถานที่
2.8 
อนุญาตให้สระว่ายน้ำให้บริการผู้ใช้ไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุสระ
2.9 
อนุญาตให้ศูนย์กีฬาขนาดใหญ่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มความจุพื้นที่ และให้บริการได้ร้อยละ 75 ของความจุพื้นที่สำหรับศูนย์กีฬาขนาดกลางและขนาดเล็ก

3. มาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
3.1 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องแยกกักตนเอง (self-isolation) เป็นเวลา 7 วัน
3.2 
ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักกันตัว


เมื่อเดินทางเข้าโมซัมบิกแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแนะนำให้ทุกท่านลงทะเบียนคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารสำคัญ และการติดต่อประสานงานในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

* * * * * * *

เอกสารประกอบ

BR_75_I_SERIE_2022.pdf