มาตรการการเดินทางเข้าโมซัมบิก

มาตรการการเดินทางเข้าโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2566

| 3,437 view

สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าโมซัมบิก ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางเข้าโมซัมบิก โดยสามารถขอรับการตรวจลงตราได้จาก 

1. สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย 
- สามารถยื่นคำขอวีซ่าได้ 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) และ วีซ่าเยี่ยมเยียน (Visitor Visa) โดยวีซ่าที่ได้รับจะเป็นวีซ่าประเภทใช้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง (Single Entry) และพำพักในโมซัมบิกได้ไม่เกิน 30 วัน ค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตรา 3,000-4,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ http://www.consulatemozambiquethailand.org/ หรือ คลิกที่นี่

2. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิก ณ กรุงจาการ์ตา
- สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกประเภททั้งวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) วีซ่าทำงาน (Working Visa) และวีซ่าพำนักระยะยาว (ฺResidence Visa) 
- วีซ่ามีทั้งประเภทใช้ได้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง และหลายครั้ง (Multiple Entry) โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้ 30-90 วัน (ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า)
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ https://www.embamoc-indonesia.com/visa-services 
 

3. การขอรับการตรวจลงตราผ่านเว็บไซต์ https://evisa.gov.mz/
- สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ธุรกิจ การลงทุน การข้ามแดน (Border Visa เทียบเคียงได้กับ Visa on Arrival ของไทย) ลูกเรือ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการกีฬาและวัฒนธรรม
- วีซ่ามีทั้งประเภทใช้ได้เดินทางเข้าได้ 1 ครั้ง และหลายครั้ง (Multiple Entry) โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้ 30-90 วัน (ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า)
- ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสร้าง username และ Password ก่อน จากนั้นจึงสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการสมัคร โดยระบบจะแสดงเอกสารที่ต้องใช้และค่าใช้จ่ายของวีซ่าแต่ละประเภทให้ทราบ
- เมื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารครบถ้วนแล้ว จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
5 วันทำการ โดยผู้สมัครต้องนำผลการพิจารณาดังกล่าวพร้อม Barcode ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโมซัมบิกที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทำการชำระเงินและรับวีซ่าก่อนเดินทางเข้าโมซัมบิก
- สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้ ค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์ https://evisa.gov.mz/


*ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักในโมซัมบิกได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน 


เมื่อเดินทางเข้าโมซัมบิกแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอแนะนำให้ทุกท่านลงทะเบียนคนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นี่ เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารสำคัญ และการติดต่อประสานงานในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

* * * * * * *

เอกสารประกอบ

BR_75_I_SERIE_2022.pdf