สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้คนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐโมซัมบิกที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อในประเทศไทย กรุณาแจ้งให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 877 88 9902, 877 88 9904 และ 877 88 9906

Embassy News | ข่าวสถานเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสือที่ระลึก "The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua"
กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่หนังสือที่ระลึก "The Coronation of King Rama X: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua"
ดูทั้งหมด
Announcement for Thai Nationals | ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำหรับคนไทยในโมซัมบิก : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ

12 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 9/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563

12 ส.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 8/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

1 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 6/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

7 เม.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 3/2563 ปิดลงทะเบียนสำหรับออกหนังสือรับรองให้แก่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ดูทั้งหมด
ประกาศต่างๆดูทั้งหมด
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

29 ส.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

29 ส.ค. 2563

ประกาศต่างๆ : ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

29 ส.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

1 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด

ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโมซัมบิก คลิกที่นี่ https://covid19.ins.gov.mz/

Royal Thai Embassy in Maputo
Avenida Julius Nyerere 4317,
Sommerchield II, Maputo.

Office hours :  Monday to Friday  09.00 - 17.00 hours

Visa application hours : 9.30 - 12.30 hours 

Tel. (Office) +258 87 788 9905, +258 21 483 961
Tel. (Visa Section) +258 87 788 9906 

E-mails: thaiembassy.mpm@mfa.mail.go.th, visa.mpm@mfa.mail.go.th

โทรจากประเทศไทย 02 203 6000 ต่อ 523112 หรือ 523113

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (คนไทยตกทุกข์ได้ยาก) 
+258 87 788 9902
+258 87 788 9903
+258 87 788 9904
+258 87 788 9906