มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ล่าสุด ณ วันที่ 11 มกราคม 2565)

มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ล่าสุด ณ วันที่ 11 มกราคม 2565)

14 ม.ค. 2565

1,180 view

พัฒนาการล่าสุด

 

ประเทศไทยได้ยกเลิกการจัดกลุ่มประเทศแอฟริกาเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ส่งผลให้ผู้เดินทางจากประเทศต้นทางแอฟริกาทุกประเทศ รวมถึงโมซัมบิก สามารถลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass (tp.consular.go.th) และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือ Sandbox และการกักตัวในโรงแรมที่กำหนดเป็นเวลา 7 หรือ 10 วัน

 

*******

 

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทุกคนจะต้องลงทะเบียนและอัปโหลดเอกสารส่วนบุคคลในระบบ Thailand Pass ผ่านทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ โดยควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (1 สัปดาห์) ก่อนวันออกเดินทาง เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นและผู้เดินทางได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อใช้ในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

 

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางจากโมซัมบิก 

1. เข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (SANDBOX PROGRAMME) สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ของประเทศไทย

พื้นที่ Sandbox ปัจจุบัน ได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน)

 

เงื่อนไขการเข้าพักในพื้นที่ Sandbox

- ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน จึงสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้

- เมื่อเดินทางถึง ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR และต้องพักอยู่ในห้องพักของโรงแรมที่จองไว้จนกว่าจะได้รับทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ (ไม่พบเชื้อ)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox

1) ไทยแลนด์พาส คิวอาร์โค้ด (Thailand Pass QR code)

2) หนังสือเดินทาง

3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด

4) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ 7 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม

5) (เฉพาะชาวต่างชาติ) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD

6) ผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้น (1) เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และ (2) ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก)

7) (เฉพาะชาวต่างชาติ หากจําเป็น) วีซ่า

** ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

*** ผู้เดินทางอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม สามารถเดินทางด้วยตนเองได้

 

ข้อควรรู้สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox ที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ และพังงา

- จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ ในภูเก็ต/กระบี่/พังงา อย่างน้อย 7 วัน หลักฐานการจองจะต้องระบุว่ารวม Airport Pickup ด้วย (ไม่สามารถจองผ่าน booking.com ได้)

- ต้องมีหลักฐานการชำระค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง จากระบบ www.thailandpsas.com

- ในช่วง 7 วัน สามารถพักหลายโรงแรมได้ แต่ต้องอยู่ในจังหวัดเดียวกัน

- ในช่วง 7 วัน สามารถเดินทางไปในจังหวัดอื่นในพื้นที่ sandbox ได้ (ภูเก็ต/กระบี่/พังงา) แต่ต้องกลับมาพักที่โรงแรมเดิม

- ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยที่สนามบินภูเก็ตโดยเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเท่านั้น (สามารถต่อเที่ยวบินเข้าประเทศไทยจากประเทศอื่น ๆ ได้) ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่กรุงเทพฯ ได้ ผู้ที่เดินทางเข้าทางกรุงเทพฯ จะต้องเข้ารับการกักกันตัวที่กรุงเทพฯ ตามโครงการ Alternative Quarantine และไม่สามารถขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตได้จนกว่าจะกักตัวที่กรุงเทพฯ ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ข้อควรรู้สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox ที่เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน

- จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Extra+ ในพื้นที่ อย่างน้อย 7 วัน หลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pick up) และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง

- ในคืนแรกจะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ที่เกาะสมุยเท่านั้น ส่วนอีก 6 คืนที่เหลือจะพักที่เกาะสมุย เกาะเต่า หรือเกาะพะงันก็ได้

- เมื่อได้รับผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) แล้ว จึงสามารถเดินทางไปพักที่โรงแรมในเกาะเต่า/เกาะพะงันได้

- ผู้เดินทางสามารถบินตรงจากต่างประเทศไปยังสนามบินเกาะสมุย หรือ เปลี่ยนเที่ยวบินที่กรุงเทพฯ ได้ แต่ต้องต่อเครื่องกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG5125 / PG5151 หรือ PG5171 เท่านั้น โดยต้องจองตั๋วเครื่องบินในเส้นทางบิน แอฟริกา-กรุงเทพ-เกาะสมุย ในตั๋วฉบับเดียวกัน (single booking) และตั๋วต้องออกโดยสายการบินเท่านั้น

 

2. การกักกันตัวในโรงแรมกักตัวที่กำหนด (ALTERNATIVE QUARANTINE – AQ)

 

เงื่อนไขการเข้ากักกันตัว

- กักตัว 7 วัน สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกําหนด

- กักตัว 10 วัน สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทาง

1) ไทยแลนด์พาส คิวอาร์โค้ด (Thailand Pass QR code)

2) หนังสือเดินทาง

3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว 7 วัน)

4) หลักฐานการจองโรงแรม AQ 7 หรือ 10 วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้งและรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม

5) (เฉพาะชาวต่างชาติ) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD  

6) (เฉพาะชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) ผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

7) (เฉพาะชาวต่างชาติ หากจําเป็น) วีซ่า

** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางด้วยตนเองจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็ม เพื่อรับสิทธิกักตัว 7 วัน

 

-----------------------------------------------------------

 

การจองที่พัก

1) โรงแรม SHA Extra+

สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus

แนะนำให้จองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง และก่อนจองห้องพักควรสอบถามโรงแรมให้แน่ใจว่าเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+ หรือไม่ และโรงแรมเข้าร่วมรับผู้เดินทางที่จะเข้าพื้นที่ Sandbox หรือไม่

 

2) โรงแรมกักตัวที่กำหนด หรือ โรงแรม AQ (Alternative Quarantine)

สามารถดูรายชื่อโรงแรม AQ ได้ คลิกที่นี่

การจองโรงแรมสามารถจองกับโรงแรมได้โดยตรง หรือจองผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

(1) https://asqthailand.com/

(2) https://asq.locanation.com/

(3) https://asq.ascendtravel.com/

(4) https://www.agoda.com/quarantineth

 

-----------------------------------------------------------

 

การเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สาม

ปัจจุบัน ประเทศไทยอนุญาตให้ผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังประเทศปลายทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินในกรุงเทพฯ ได้ (ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง) โดยจะต้องอยู่ภายในสนามบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง และกระเป๋าสัมภาระต้องได้รับการจัดการส่งต่อไปยังเที่ยวบินถัดไปโดยผู้เดินทางไม่ต้องออกมารับกระเป๋าและเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องอีก (ไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.))

 

ผู้เดินทางที่จะเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังประเทศที่สามไม่ต้องขอ Thailand Pass แต่ต้องแสดงเอกสารต่อสายการบิน ดังนี้

  1. หนังสือเดินทาง
  2. ผลตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกําหนด
  3. (เฉพาะชาวต่างชาติ) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD

 

* * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ