ขอเชิญชวนชาวไทยในโมซัมบิกลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 25 มี.ค.-9 เม.ย. 2566

ขอเชิญชวนชาวไทยในโมซัมบิกลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 25 มี.ค.-9 เม.ย. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มี.ค. 2566

| 799 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ขอเชิญชวนชาวไทยในโมซัมบิกลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2566 เวลา 18.59 น. (หรือ 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย)
*หากไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งในประเทศไทย (14 พฤษภาคม 2566)
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
 
ข้อควรรู้ก่อนการลงทะเบียน
1. เตรียมบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานให้พร้อม
2. การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้เลือกดำเนินการ ดังนี้
2.1 เลือกลงทะเบียนสถานที่ใช้สิทธิ
2.2 เลือกประเทศ MOZ: สาธารณรัฐโมซัมบิก
2.3 เลือกสถานทูต/สถานกงสุล MPM: กรุงมาปูโต
2.4 เลือกวิธีการลงคะแนน
🔘 คลิก ‘คูหา (ณ สถานทูต/สถานกงสุล)’ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเลือกตั้งที่ที่ทำการ สอท. ณ กรุงมาปูโต
🔘 คลิก 'Mobile Unit’ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเลือกตั้งที่ จ.คาโบเดลกาโด (Cabo Delgado) และ จ.อินยัมบัน (Inhambane)
3. ไม่จำเป็นต้องกรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในโมซัมบิกใช้รูปแบบคูหาและคูหาเคลื่อนที่เท่านั้น
4. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนคลิก ‘บันทึกการลงทะเบียน’
5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิและการลงทะเบียนได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/
6. หากประสบปัญหาในการลงทะเบียนสามารถติดต่อ [email protected] หรือ inbox ผ่าน Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ facebook.com/RTEMaputo
 
กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาราชการโดยยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) พร้อมแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน รุ่น Smart Card ซึ่งด้านหลังมีเลขเลเซอร์ 11 หลัก ทั้งที่มีอายุการใช้งานหรือหมดอายุแล้ว หรือ
(2) บัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือ
(3) หนังสือเดินทางหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว
หรือลงทะเบียนทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารข้างต้นมาที่ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่
Avenida Julius Nyerere, 4317
Maputo, Mozambique
Tel: 87 788 9905 / 87 788 9902

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

แบบขอลงทะเบียน_ส.ส._1-7_(นร).pdf