สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติแห่งกรุงมาปูโต (FACIM) ครั้งที่ 57 เพื่อจัดแสดงโครงการเพื่อการพัฒนา อาหารและสินค้าไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติแห่งกรุงมาปูโต (FACIM) ครั้งที่ 57 เพื่อจัดแสดงโครงการเพื่อการพัฒนา อาหารและสินค้าไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 536 view

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติแห่งกรุงมาปูโต (FACIM) ครั้งที่ 57 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกบูธงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ บูธนิทรรศการภายใน Tundoro Pavillion จัดแสดงข้อมูลโครงการที่สถานทูตฯ ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาโมซัมบิกในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) การเจียระไนพลอยและการออกแบบเครื่องประดับ (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ) การแปรรูปอาหารทะเลภายใต้โครงการ CSR (บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าและสาธิตการทำอาหารไทยร่วมกับชุมชนไทยในโมซัมบิก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการชาวไทยในโมซัมบิก ได้แก่ ร้านขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทย Subpen ร้านอาหารพี่ไก่ ไทย ผับ แอนด์ เรสเตอรองท์ ร้านอาหารสไปซี่ไทย และร้านธารา นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการนวดไทยและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สปาของไทยจากร้าน Ehiko Spa ให้แก่ชาวโมซัมบิกด้วย

บูธของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองบูธได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญของประเทศ ประชาชนชาวโมซัมบิกและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจากนาย Filipe Jacinto Nyusi ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก นาย Adriano Afonso Maleiane นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก และ ดร. Ivan Henry Meyer รัฐมนตรีว่าการเกษตร สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เข้าเยี่ยมชมบูธของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสรจักร และนางปวีณา บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต และภริยาให้การต้อนรับ  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ