เอกอัครราชทูตไทยร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้เข้าพบหารือกับประธานสมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งโมซัมบิก (Confederation of Economic Associations of Mozambique: CTA)

เอกอัครราชทูตไทยร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้เข้าพบหารือกับประธานสมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งโมซัมบิก (Confederation of Economic Associations of Mozambique: CTA)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 681 view

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับนายอภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ได้เข้าพบหารือกับประธานสมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งโมซัมบิกเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนช่วงหลังการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19  โดยเฉพาะการเพิ่มพูนกิจกรรมทางธุรกิจในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ อาทิ การเกษตร การท่องเที่ยว การแปรรูปอัญมณี รวมทั้งได้หารือถึงนโยบายด้านภาษีสำหรับการลงทุนจากต่างชาติและการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของนักธุรกิจสองประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ จะนำนักธุรกิจโมซัมบิกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยและนำนักธุรกิจไทยเยือนโมซัมบิก รวมทั้ง ทั้งสองฝ่ายมีแผนจะจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและโมซัมบิกด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ