พิธีและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13 ส.ค. 2563

195 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีลงนามถายพระพรและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ