เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตให้การต้อนรับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในโมซัมบิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตให้การต้อนรับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2566

| 43 view

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ให้การต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในประเทศโมซัมบิก จำนวน 18 คน ณ โรงแรม Kapital กรุงมาปูโต ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับแรงงานไทยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพำนักในโมซัมบิก การเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตลอดจนข้อมูลการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนที่แรงงานไทยกลุ่มดังกล่าวจะเดินทางต่อไปยังโครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัด Inhambane ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงมาปูโตประมาณ 730 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที)

แรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานไทยกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาทำงานในโมซัมบิกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ที่โครงการก่อสร้างฯ จำนวน 59 ราย โดยบริษัทนายจ้างมีแผนงานที่จะนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานในโมซัมบิกเพิ่มเติมอีก เนื่องจากแรงงานไทยถือเป็นกลุ่มแรงงานมีฝีมือ และบริษัทนายจ้างได้จัดให้แรงงานเดินทางมาทำงานในโมซัมบิกอย่างถูกกฎหมายผ่านบริษัทจัดหางานไทยซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้อง  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ