เอกอัครราชทูตไทยร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้เข้าพบหารือกับประธานหอการค้าโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้เข้าพบหารือกับประธานหอการค้าโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 68 view

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับนายอภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ได้เข้าพบหารือกับประธานหอการค้าโมซัมบิก เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกันในสาขาที่ไทยและโมซัมบิกให้ความสำคัญ โดยหอการค้าโมซัมบิกจะนำนักธุรกิจโมซัมบิกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ จะนำนักธุรกิจไทยมาเยือนโมซัมบิก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายมีแผนจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและโมซัมบิกด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ