ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

31 ธ.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (งานดูแลและทำความสะอาดสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

29 ก.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (งานรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

29 ก.ย. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 มี.ค. 2566

วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

13 ธ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองพนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายกงสุล

23 ก.ย. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

9 ก.ย. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

9 มิ.ย. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

24 พ.ค. 2565