มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับไทยจากโมซัมบิก กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับไทยจากโมซัมบิก กรณีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron

30 พ.ย. 2564

119 view

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการณ์พบการระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529  ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า Omicron ในบางประเทศในทวีปแอฟริกา และกำหนดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลเนื่องจากสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งว่า รัฐบาลไทยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทยจาก 8 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้รวมถึงโมซัมบิก ดังนี้

1. ลงทะเบียนขอรับ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/newvirus (ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ได้)
2. ในระยะนี้ ผู้ที่ต้องการกลับไทยอาจพิจารณาเดินทางโดยสายการบิน Ethiopian Airlines ซึ่งยังคงทำการบินจากแอดดิสอาบาบา (ADD) ไปกรุงเทพฯ (BKK) ทุกวันพุธของเดือนธันวาคม 2564 (ได้แก่ วันที่ 1 8 15 22 29) เครื่องออกเวลาประมาณ 00.10 น. โดยผู้เดินทางต้องหาเส้นทางจากเมืองที่พำนักในโมซัมบิกไปถึงกรุงแอดดิสอาบาบาก่อนวันและเวลาที่เที่ยวบินดังกล่าวออก ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบว่า สายการบินฯ ยังคงทำการบินจากกรุงมาปูโต (MPM) ไปกรุงเแอดดิสอาบาบา 5 วันต่อสัปดาห์ 
3. รัฐบาลได้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางกลับไทยกักตัว 14 คืนที่ รร. The Cotai Luxury Design Hotel โดยสามารถสำรองที่พักที่อีเมล thecotai2499@gmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 90 972 8666 หรือ +66 (0) 61 852 7988

สรุป สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทย ได้แก่
1) สำรองเที่ยวบิน
2) สำรองสถานที่กักกันตามที่รัฐบาลกำหนด
3) ขอใบ COE
4) ตรวจโควิดแบบ RT-PCR (ไม่ใช่ข้อกำหนดของรัฐบาลไทย แต่สนามบินในโมซัมบิกมักขอตรวจสอบ)