เอกอัครราชทูตไทยร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้เข้าพบหารือกับประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท COGEF Group

เอกอัครราชทูตไทยร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้เข้าพบหารือกับประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท COGEF Group

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 94 view

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับนายอภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ได้เข้าพบหารือกับนาย Umed Alani ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท COGEF Group เพื่อหารือเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาจำหน่ายในบริษัทสาขาในทวีปแอฟริกา โดยบริษัทฯ สนใจนำเข้าสินค้าจากไทย ได้แก่ น้ำตาล (มิตรผล) ขนมหวาน  สมุดจดบันทึก อุปกรณ์ทางการแพทย์ (อาทิ ถุงมือทางการแพทย์) และได้แจ้งแผนการเดินทางไปประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในกลุ่มสินค้าที่ต้องการนำเข้าและเยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้บริษัทฯ ตั้งสำนักงานจัดซื้อที่ประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าคุณภาพจากประเทศไทย รวมทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ได้จับคู่ธุรกิจ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทไทยที่ผลิตสินค้าตามความต้องการอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันต่อไป