วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2564

วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 1,046 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กำหนดวันหยุดสำนักงานประจำปี 2564 ไว้ ดังนี้ 


วันศุกร์ที่ 1 มกราคม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (ไทยและโมซัมบิก)

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ เนื่องในวันวีรบุรุษแห่งโมซัมบิก (โมซัมบิก)
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ เนื่องในวันมาฆบูชา (ไทย)

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน เนื่องในวันศุกร์ประเสริฐ (โมซัมบิก)
วันอังคารที่ 6 เมษายน เนื่องในวันจักรี (ไทย)
วันพุธที่ 7 เมษายน เนื่องในวันสตรี (โมซัมบิก

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม เนื่องในวันฉัตรมงคล (ไทย)
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไทย)
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม เนื่องในวันวิสาขบูชา (ไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ไทย)
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน เนื่องในวันประกาศเอกราช (โมซัมบิก)

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (ไทย)
วันพุธ 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ไทย)

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (ไทย)

วันอังคารที่ 7 กันยายน เนื่องในวันชัยชนะ (โมซัมบิก)

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม เนื่องในวันสันติภาพและการปรองดอง (โมซัมบิก)
วันพุธที่ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ไทย)

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน เนื่องในวันกรุงมาปูโต (โมซัมบิก)

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (ไทย)
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม เนื่องในวันสิ้นปี (ไทยและโมซัมบิก)


เวลาทำการสำนักงาน: จันทร์ถึงศุกร์ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.
เวลาทำการฝ่ายกงสุล: จันทร์ถึงศุกร์  09.30 – 12.30 น.