ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (งานรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (งานรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 1,298 view

Ann-Security

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ_รปภ.pdf