ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (งานดูแลและทำความสะอาดสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต (งานดูแลและทำความสะอาดสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 994 view

Ann-Cleaning

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการพิจารณาทำความสะอาด.pdf