ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 366 view

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/173/T_0066.PDF

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ