การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

29 ก.ค. 2563

151 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ร่วมกับชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิกได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สถานเด็กกำพร้า Infantário Primeiro de Maio กรุงมาปูโต เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ