ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 7/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (State of Emergency) จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563

286 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ