พิธีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พิธีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

5 พ.ค. 2563

196 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีฯ นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ