ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2563 มาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2563 มาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

7 เม.ย. 2563

241 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 5/2563 มาตรการของรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19