ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 4/2563 มาตรการของรัฐบาลสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 4/2563 มาตรการของรัฐบาลสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

7 เม.ย. 2563

209 view