ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 3/2563 ปิดลงทะเบียนสำหรับออกหนังสือรับรองให้แก่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 3/2563 ปิดลงทะเบียนสำหรับออกหนังสือรับรองให้แก่คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

7 เม.ย. 2563

212 view