ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 2/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 2/2563 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

7 เม.ย. 2563

223 view