ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 1/2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และมาตรการการรับมือของรัฐบาลโมซัมบิก

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ฉบับที่ 1/2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และมาตรการการรับมือของรัฐบาลโมซัมบิก

7 เม.ย. 2563

136 view