เอกอัครราชทูไทยพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก

เอกอัครราชทูไทยพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 21 view

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เข้าพบนาง Verónica Nataniel Macamo Dlhovo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์น โดยนาง Verónica ได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความยินดีกับการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต นอกจากนี้ ทั้งสองยังได้หารือถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – โมซัมบิก พัฒนาการด้านการเมืองและเศรษฐกิจของ มซบ. ความท้าทายที่ มซบ. เผชิญไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความไม่สงบใน จ. Cabo Delgado และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 รวมทั้งไทยแสดงความพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับโมซัมบิกในช่วงการดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) วาระปี ค.ศ. 2023 – 2024 ในการสร้างความสงบและสันติภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ