เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พบหารือผู้อำนวยการโรงเรียนการทูต มหาวิทยาลัย Joaquim Chissano โมซัมบิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พบหารือผู้อำนวยการโรงเรียนการทูต มหาวิทยาลัย Joaquim Chissano โมซัมบิก
160 view

นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พบหารือกับนาย Frederico Benedito Congolo ผู้อำนวยการโรงเรียนการทูต มหาวิทยาลัย Joaquim Chissano เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกในโอกาสที่นาย Congolo ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงการเสวนาหัวข้อ “SDGs and Development Diplomacy Revisited” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันการต่างประเทศ (IFDT) ครั้งที่ 49 จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงกิจกรรมของโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นเสมือนสถาบันด้านการทูตของโมซัมบิก และความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและการเรียนการสอนด้านการทูตที่ไทยกับโมซัมบิกอาจสามารถมีร่วมกันได้ในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ