เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก
176 view

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พบหารือกับนาย José Matsinha อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก เพื่อติดตามพัฒนาการความร่วมมือไทย-โมซัมบิกตลอดช่วงปี 2566 และแจ้งแผนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงปี 2567 ซึ่งครบรอบ 35 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-โมซัมบิก โดยเฉพาะความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียรับอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหวังจะเห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป

 

ในช่วงปี 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การนำผู้ประกอบการไทยด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และสาขาอื่น ๆ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรมนานาชาติกรุงมาปูโต (Feira Internacional de Maputo: FACIM) ครั้งที่ 58 และพบหารือกับสมาพันธ์ธุรกิจและสภาหอการค้าโมซัมบิก การดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อสร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชาวประมงในเมือง Vilankulos จ. Inhambane ร่วมกับบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเอกชนไทยในโมซัมบิก การติดตามกรอบการประชุมหารือและความตกลงที่คั่งค้าง การจัดกิจกรรมเพื่อดูแลและสนับสนุนคนไทย อาทิ การจัดกงสุลสัญจร ณ เมือง Montepuez จ. Cabo Delgado การจัดงานวันลอยกระทงและสงกรานต์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยการปลูกป่าชายเลนต้นโกงกางในเมือง Matola กรุงมาปูโต ในส่วนของปี 2567 สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนจะต่อยอดความร่วมมือและผลสำเร็จจากปีก่อนหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมไทย-โมซัมบิกต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ