เอกอัครราชทูตไทยหารือกับนาย Inusso Jamal สมาชิกสมาคมการค้าไทย – โมซัมบิกและกลุ่มอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลและเอกชนไทยชาวโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยหารือกับนาย Inusso Jamal สมาชิกสมาคมการค้าไทย – โมซัมบิกและกลุ่มอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลและเอกชนไทยชาวโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ย. 2565

| 348 view

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้พบหารือกับนาย Inusso Jamal สมาชิกสมาคมการค้าไทย – โมซัมบิกและกลุ่มอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลและเอกชนไทยชาวโมซัมบิก เรื่องการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพโมซัมบิก – ไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและโมซัมบิก โดยการเผยแพร่ข้อมูลของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเป็นรากฐานมั่นคงสำหรับการพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปในทุกด้าน ทั้งนี้ คาดว่า สมาคมฯ จะจัดตั้งอย่างเป็นทางการในระยะเวลาอันใกล้นี้ และเมื่อสมาคมฯ ก่อตั้งสำเร็จสมาชิกชมรมมีแผนจะเปิดตัวสมาคมและจัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่องการศึกษาในประเทศไทยและการแนะนำทุนการศึกษาในประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ