เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ค. 2565

| 15 view

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Yamah Mohammed. M.  เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำโมซัมบิก เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและได้หารือเกี่ยวกับการเมืองและบทบาทของไนจีเรียในองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและไนจีเรีย โดยเฉพาะข้าวไทยซึ่งเป็นที่นิยมมากในไนจีเรีย นอกจากนี้ ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารโลก โดยหลายประเทศต้องพึ่งพาไทยในฐานะที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ