เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตแองโกลาประจำโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตแองโกลาประจำโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ค. 2565

| 17 view

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย José João Manuel เอกอัครราชทูตแองโกลาประจำโมซัมบิก เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแองโกลา – โมซัมบิก ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ บทบาทการให้ความช่วยเหลือโมซัมบิกของแองโกลาในฐานะสมาชิก SADC นอกจากนี้ ทั้งสองยังได้หารือถึงความสัมพันธ์ไทย - แองโกลา การเพิ่มแองโกลาให้อยู่ภายใต้เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต และการลงทุนของไทยในแองโกลา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ในโอกาสนี้ นาย José ได้เชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตนำนักธุรกิจไทยไปเยือนแองโกลาเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยทางสถานเอกอัครราชทูตแองโกลาประจำโมซัมบิกพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคณะฝ่ายไทยต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ