เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 277 view

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Shri Ankan Banerjee เอกอัครราชทูตอินเดียประจำโมซัมบิก เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเมือง การค้าและการลงทุนในโมซัมบิก บทบาทของมหาอำนาจโดยเฉพาะบทบาทของจีนในภูมิภาคแอฟริกา การเพิ่มการมีส่วนร่วมของอินเดียกับอาเซียน บทบาทของกองทัพเรืออินเดียในมหาสมุทรอินเดีย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ ทั้งสองยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมทุนของภาคเอกชนไทยและอินเดียในอนาคต

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ