เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตมาลาวีประจำโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตมาลาวีประจำโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 31 view

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาว Wezi Moyo เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – มาลาวีที่ดีและราบรื่นนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ค.ศ. 1987 การเพิ่มมาลาวีให้อยู่ภายใต้เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โครงการความร่วมมือในมาลาวีและโมซัมบิก รวมทั้ง เอกอัครราชทูตมาลาวีประจำโมซัมบิกได้เชิญให้สถานเอกอัครราชทูตนำคณะนักธุรกิจไทยเยือนมาลาวีเพื่อแสวงหาโอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนต่อไป 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ