เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำโมซัมบิก

เอกอัครราชทูตไทยพบหารือเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 31 view

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kimura Hajime เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำโมซัมบิก เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นที่มีความใกล้ชิดกันมายาวนาน นอกจากนี้ ทั้งสอง
ยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบใน จ. Cabo Delgado การลงทุนและโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยและญี่ปุ่นในโมซัมบิก รวมทั้ง โอกาสในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนาคต   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ