เอกอัครราชทูตโมซัมบิกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

เอกอัครราชทูตโมซัมบิกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 408 view

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นาย Belmiro Jose Malate เอกอัครราชทูตโมซัมบิกประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโมซัมบิก โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาการเกษตร ประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด และพลังงาน ตลอดจนความเป็นไปได้ในการผลักดันการเยือนไทยของผู้แทนระดับสูงของโมซัมบิก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ