เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำโมซัมบิกเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำโมซัมบิกเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 41 view

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาว Helen Lewis เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำโมซัมบิกได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโมซัมบิก โดยเฉพาะด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบไตรภาคี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) หรือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน และการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นด้านการลงทุนและสถานการณ์ในโมซัมบิกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ