เอกอัครราขทูตอินเดียประจำโมซัมบิกเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราขทูตอินเดียประจำโมซัมบิกเข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
157 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นาย Robert Shetkintong เอกอัครราชทูตอินเดียประจำโมซัมบิกเข้าพบนายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งของเอกอัครราชทูตอินเดียฯ พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย อินเดีย โมซัมบิก ทั้งในมิติการค้า/การลงทุน ความร่วมมือด้านการพัฒนา วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ