เที่ยวบินอพยพจากแอฟริกาประจำเดือนมกราคม 2564

เที่ยวบินอพยพจากแอฟริกาประจำเดือนมกราคม 2564

7 ม.ค. 2564

165 view

ในเดือนมกราคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จะจัดเที่ยวบินอพยพเส้นทางแอดดิสอาบาบา-กรุงเทพฯ (ADD-BKK) จำนวน 2 เที่ยวบิน ได้แก่ ET608 วันที่ 15 มกราคม เวลา 00.10 น. และ ET608 วันที่ 29 มกราคม เวลา 00.10 น. โดยผู้ที่เดินทางกับเที่ยวบินดังกล่าวมีสิทธิที่จะเข้ากักตัวในสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine - SQ) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่จำเป็นต้องสำรองโควตากับสถานเอกอัครราชทูตในพื้นที่ก่อน (สำหรับคนไทยในโมซัมบิก ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต) เมื่อได้รับการยืนยันโควตาจากสถานเอกอัครราชทูตแล้ว ให้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอใบรับรองเดินทางกลับประเทศไทยที่เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/  และจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยผู้ที่เดินทางจากโมซัมบิกจะต้องหาเที่ยวบินเพื่อเดินทางจากเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ไปกรุงแอดดิสอาบาบาเพื่อให้สามารถต่อเที่ยวบินอพยพได้ทันด้วยตัวเอง หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร 

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกับเที่ยวบินอพยพทั้งสองเที่ยวบินข้างต้น จะต้องสำรองสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือกซึ่งท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (Alternative State Quarantine - ASQ) ก่อนการเดินทาง 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดวิธีการเตรียมตัวเพื่อนเดินทางกลับประเทศไทย (รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์) และเอกสารจำเป็นที่ต้องมีติดตัวไว้ระหว่างเดินทาง

ลิงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

** ลิงค์เว็บไซต์ลงทะเบียนกลับไทย https://coethailand.mfa.go.th/ 
** ลิงค์ยูทูบวิธีลงทะเบียนกลับไทย https://youtu.be/E2BYPNrpVuc 
** ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลของ ASQ (โรงแรมกักตัว) https://bit.ly/3556nel  ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับเที่ยวบินอพยพ
** ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อสายการบินและเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินเข้าประเทศไทย https://bit.ly/2Ude2kx  ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับเที่ยวบินอพยพ