สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 ธ.ค. 2564

72 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวภิญญดา ไรนิเกอร์ อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธี และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ