สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ต.ค. 2566

| 135 view

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ