สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

6 ธ.ค. 2563

152 view

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยนายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ