สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมลอยกระทงสำหรับชุมชนไทยในโมซัมบิก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมลอยกระทงสำหรับชุมชนไทยในโมซัมบิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 105 view

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในโมซัมบิก ในโอกาสนี้ นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้ร่วมลอยกระทงและทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนไทยและครอบครัวประมาณ 30 คน ตลอดจนมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดกระทงด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ