สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตร่วมกับชุมชนไทยในโมซัมบิกจัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Infantário Primeiro de Maio กรุงมาปูโต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตร่วมกับชุมชนไทยในโมซัมบิกจัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Infantário Primeiro de Maio กรุงมาปูโต

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 91 view

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต พร้อมด้วยนางปวีณา บูรณะสัมฤทธิ ภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในโมซัมบิกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่สถานเด็กกำพร้า Infantário Primeiro de Maio กรุงมาปูโต เพื่อบำเพ็ญประโยชน์และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ