สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 320 view

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางปวีณา บูรณะสัมฤทธิ ภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ