สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 401 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม Radisson Blu Maputo โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโมซัมบิก ตลอดจนชุมชนไทยในโมซัมบิกเข้าร่วมประมาณ 150 คน

ในโอกาสนี้ นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมxและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประเทศไทยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศโมซัมบิก รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับโมซัมบิกในด้านต่าง ๆ ขณะที่นาง Eldevina Materula รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโมซัมบิก ในฐานะแขกรับเชิญเกียรติยศได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับโมซัมบิก ตลอดจนเน้นย้ำความตั้งใจในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโมซัมบิกในอนาคต

อนึ่ง ภายในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงฟ้อนขันดอก การแสดงไหว้ครูและศิลปะการต่อสู้มวยไทย และชิมอาหารไทยจากครัวทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และร้านอาหารไทย 2 ร้านในกรุงมาปูโตด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ