สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

| 317 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ ณ โรงแรม Polana Serena โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโมซัมบิก ตลอดจนชุมชนไทยในโมซัมบิกเข้าร่วมประมาณ 160 คน

ในโอกาสนี้ นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ เอกอัคราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับโมซัมบิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคีร่วมกับประเทศที่ 3

ขณะที่นาง Lídia de Fatima da Graça Cardoso รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทะเล แหล่งน้ำ และการประมงโมซัมบิก ในฐานะแขกรับเชิญเกียรติยศได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับโมซัมบิก บทบาทของไทยในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างงานแสดงสินค้านานาชาติกรุงมาปูโต (FACIM) และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโมซัมบิกอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

อนึ่ง ภายในงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงระบำดอกบัว อาหารไทย และตัวอย่างสินค้าไทยที่สามารถหาซื้อได้ในโมซัมบิก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง