สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้จังหวัด Cabo Delgado ในนามบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้จังหวัด Cabo Delgado ในนามบริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 435 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เป็นผู้แทนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่นาง Edna Valgy Tauabo ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด Cabo Delgado เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัด Cabo Delgado

ในพิธีส่งมอบฯ มีนาย Ismael Valigy อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมซัมบิก นาย Carlos Antonio da Conceição Simbine กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำโมซัมบิก นางสาว Sonia Filipa Faquir Petersburgo Sing เจ้าหน้าที่ Mozambique Office Administration ปตท. สผ. นาง Anastácia Mahumane ที่ปรึกษาด้านการเงิน นาย Abdul Carimo Fadile ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร นาย Mussa Suefe ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือ และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว


การบริจาคในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและมนุษยธรรมแก่สาธารณรัฐโมซัมบิกในฐานะประเทศที่เป็นฐานการลงทุนสำคัญของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทความมุ่งมั่นของ ปตท. สผ. ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะกับชุมชนในจังหวัด Cabo Delgado ซึ่งเป็น ที่ตั้งของโครงการผลิตก๊าซ LPG ที่บริษัท PTTEP Mozambique Area 1 Limited ที่ ปตท. สผ. ร่วมทุนอยู่


การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจาก ปตท. สผ. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ตามรายการความต้องการที่ได้รับจากโรงพยาบาลในจังหวัด Cabo Delgado กอปรกับได้คำนึงถึงบริบทของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดเป็นสำคัญ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโตจึงได้จัดซื้อและจัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ตู้อบทารกแรกเกิด เครื่องผลิตออกซิเจน รถเข็นจ่ายยา เครื่องดูดเลือด เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัด Cabo Delgado
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมจะบริจาคเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ชาวโมซัมบิกในโอกาสต่อไปเพื่อรักษาและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ